Home Reguli utilizare Certificate si Marci

Data ultimei actualizări

21 May 2024 - 18:10:27

LoginCertificates Examples

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday40
mod_vvisit_counterYesterday96
mod_vvisit_counterThis week136
mod_vvisit_counterLast week1468
mod_vvisit_counterThis month5169
mod_vvisit_counterLast month12692
mod_vvisit_counterAll days1291787

Today: Jul 23, 2024
Reguli de utilizare Certificate si Marci PDF Print E-mail
Thursday, 18 March 2010 15:21
There are no translations available.

Reguli de utilizare Certificate si Marci

1. REGULI DE UTILIZARE  A CERTIFICATELOR, A MĂRCII DE CERTIFICARE PRODUSE „Q-P” ŞI A  LOGO-ului QUALITAS

2. REGULI DE UTILIZARE  A CERTIFICATELOR CPP/CCPF,  A LOGO-ului QUALITAS ŞI A NI „1823”

3. REGULI DE UTILIZARE A CERTIFICATELOR, A MĂRCII DE CERTIFICARE QUALITAS PENTRU SISTEME DE MANAGEMENT

3.1. Modalităţile de utilizare a Certificatului şi a Mărcii de certificare QUALITAS pentru sisteme de management sunt descrise în documentul ce conţine explicit regulile, cod RUC 01.5 3.2. Pentru informarea părţilor interesate în certificare, QUALITAS pune la dispoziţie un extras din cele mai importante cerinţe ale documentului menţionat la pct 3.1.1:

 • Certificatul de conformitate este proprietatea QUALITAS, iar prin contractul de certificare a sistemului de management încheiat solicitantului care a obţinut certificarea i se asigură dreptul de utilizare a Certificatului acordat, în conformitate cu prevederile prezentului document.
 • Certificatul nu poate fi concesionat şi nu poate face obiectul nici unei măsuri de executare forţată.
 • Prin acordarea certificării de conformitate a unuia sau mai multor sisteme de management Utilizatorul poate primi, la cerere, şi dreptul de utilizare a Mărcii de certificare QUALITAS aferente sistemului de management certificat, astfel :
  • pe întreaga durată de valabilitate a certificatului 3 ani, în conformitate cu prevederile contractului încheiat, condiţionată însă de realizarea auditurilor de supraveghere anuale planificate şi menţinerea certificării şi de lipsa unor sancţiuni anunţate de QUALITAS : suspendare, retragere.
  • până la termenul limită comunicat de QUALITAS prin Politicile de tranziţie - atunci când standardul specificat sau alt document normativ este revizuit sau devine perimat.
 • La eliberarea Certificatului se înmânează agentului economic certificat Programul de supraveghere planificată şi un Angajament de respectare a acestuia şi a clauzelor contractuale pe întreaga perioadă de valabilitate a certificării acordate.
 • La primirea Angajamentului şi a Programului de supraveghere planificată semnate, QUALITAS transmite pe e-mail Marca de certificare aferentă certificării acordate clientului care a confirmat situaţiile în care doreşte să utilizeze Marca/Mărcile.
 • Clientul certificat are dreptul să facă referiri la Certificatul şi Marca QUALITAS numai în documentele şi mediile (web) pe care le-a declarat în Angajament şi doar în legătură cu domeniile pentru care a obţinut certificarea, fără să producă confuzii sau inexactităţi cu această ocazie (ex.: transpunerea pe produs, pe ambalajul sau eticheta produsului a însemnelor referitoare la certificarea unui sistem de management - astfel încât să pară că indică conformitatea produsului).

  Notă: clientul certificat poate să facă o declaraţie pe ambalajul produsului său cu informaţiile însoţitoare dar care să facă referire la :

  • tipul de sistem de management si standardul aplicabil,
  • organismul de certificare - QUALITAS.

   

 • Se consideră utilizare abuzivă a Certificatului pentru conformitate a sistemelor de management, în situaţiile de tipul următor :
  • utilizarea Certificatului pentru domenii de activitate necertificate (ex.: introducerea în dosarele de licitaţii pentru achiziţia de produse/servicii care nu sunt certificate, referiri în ofertele întocmite fără o delimitare explicită a produselor/serviciilor care nu sunt certificate faţă de domeniile care sunt certificate);
  • utilizarea Certificatului într-o formă incompletă, respectiv fără Anexa în care sunt precizate locaţiile certificate şi domeniile de activitate aferente aplicabile fiecărei locaţii;
  • utilizarea Certificatului în perioadele de suspendare;
  • utilizarea Certificatului după retragerea certificării;
  • referirile la certificarea deţinută în documente/medii de publicitate şi reclamă – cu mare disponibilitate faţă de public (ex. web site, banere, flyere, pliante, broşuri, cataloage), fără precizarea domeniului de activitate certificat şi/sau denumirea explicită a organismului de certificare ori cu o precizare ambiguă, neclară.
 • Se consideră utilizare abuzivă a Mărcii de certificare sisteme de management, în situaţiile de tipul următor :
  • aplicarea pe produsul realizat de solicitant (proiecte, studii, rapoarte de încercare/ etalonare, produse soft, inclusiv pe coperţile/etichetele/ambalajul acestora) a Mărcii de certificare;
  • utilizarea Mărcii de certificare în perioadele de suspendare a certificării;
  • utilizarea Mărcii de certificare după retragerea certificării şi în consecinţă anularea Certificatului;
  • utilizarea Mărcii de certificare după expirarea valabilităţii Certificatului;
  • utilizarea Mărcii de certificare după expirarea ediţiei de standard, fără a se fi realizat tranziţia şi obţinut Certificatul modificat;
  • utilizarea Mărcii de certificare în situaţia suspendării dreptului de utilizare a acesteia – din cauza constatării nerespectării Angajamentului luat la data primirii Certificatului;
  • utilizarea Mărcii de certificare după retragerea dreptului de utilizare a acesteia - din vina neconformării la prezentele reguli;
 • În cazul în care se identifică referiri incorecte la statutul certificării sau se constată utilizarea abuzivă a Certificatelor şi/sau a Mărcilor de certificare QUALITAS poate să ia următoarele măsuri:
  1. declanşează o acţiune de supraveghere inopinată/periodică a Utilizatorului;
  2. emite un Raport de Neconformitate în legătură cu acest subiect şi îl transmite spre rezolvare, în regim de urgenţă;
  3. aplică sancţiuni adecvate gravităţii situaţiei : suspendă ori retrage certificarea/ dreptul de utilizare a Mărcii/Mărcilor, publică încălcarea şi dacă este necesar intentează acţiuni legale adecvate.
 • Pentru fiecare întrebuinţare abuzivă a Certificatului şi a Mărcii de certificare QUALITAS Utilizatorul se obligă la stabilirea şi implementarea de programe de corecţii şi acţiuni corective adecvate aprobate de managementul său şi acceptate de QUALITAS.
 • Certificatul şi Marca de certificare sisteme de management a QUALITAS sunt netransmisibile şi incesionabile.
 • Este considerată o utilizare abuzivă care induce in eroare şi prezentarea de către client, la cererea părţilor interesate, doar a anumitor părţi ale rapoartelor de audit, fără a prezenta intreg raportul şi a anunţa in prealabil intenţia la QUALITAS, care este proprietarul raportului de audit.
 • Abaterile de la prezentele reguli, săvârşite de către Utilizator, în funcţie de implicaţiile sau efectele defavorabile produse asupra imaginii QUALITAS, pot fi sancţionate cu:
  • suspendarea certificării, şi implicit a utilizării Certificatului şi Mărcii de certificare QUALITAS. Sancţiunea se poate publica şi pe web site www.qualitas.ro împreună cu precizarea perioadei, atunci când aceasta este delimitată;
  • retragerea certificării şi implicit anularea Certificatului, fapt care interzice utilizarea în continuare a Certificatului şi Mărcii de certificare. Sancţiunea se poate publica şi pe web site www.qualitas.ro ;
  • după caz, atragerea răspunderii civile, administrative, penale sau juridice în funcţie de prejudiciile create QUALITAS.
 •  

  Last Updated on Sunday, 10 April 2016 16:37